Comic 8/Swedish

From BNSwiki
< Comic 8
Revision as of 04:55, 4 June 2007 by PlebianX (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | view current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Beaver kan vara ett riktigt as.

Länk: Comic 8/Swedish

Denna sidan på Engelska: Comic 8

Titel: Var snäll mot djur - del 2

Datum: September 22, 2004

Sammanfattning: Hur ska Steve ta sig loss från quicksanden?

Rollbesättning: Beaver, Steve, Flygande bältdjur, Insekter

Antal rutor: 4

Transkription

Ruta 1

Skylt: "VARNING! Quicksand"
Steve: "HJÄLP!"
Bugs: "Nu kommer härskaren!"

Ruta 2

Beaver kommer inridandes på en stor skalbagge.
Beaver: "Du ser Steve, om du inte är snäll emot djur är de inte snälla mot dig."

Ruta 3

Tre flygande bältdjur dyker upp och låter BZZZZZ.

Ruta 4

Bältdjuren lyfter Steve upp ur quicksanden, låter fortfarande BZZZZZ.
Steve: "Tack, mina flygande bältdjursvänner! Jag visste jag kunde räkna med er!"
[Forts. följer]

Roliga Fakta

  • Bältdjur har inte klibbiga tungor, men det gör deras släkting myrsloken.

Referenser

Inga.

Föregående serie:
#7
Nästa serie:
#9
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
wiki navigation
site navigation
Toolbox